Održivi turizam kao cjelovit pristup razvoja, nastoji zadovoljiti potrebe okoliša, zajednice, gospodarske potrebe, kao i potrebe turista. Usmjeren je prema različitim interesima i cilja na uravnotežen razvoj turizma gdje ne prevladava niti jedan od elemenata – turističko gospodarstvo, posjetitelji, okoliš ili zajednica domaćina. Pojam održivi turizam je širok i odnosi se na turizam kao na dugotrajno, integrirano te ekološki, društveno, kulturno i gospodarski usklađeno djelovanje. Slijedom toga je i program razvoja cikloturizma u Istarskoj županiji oblikovan tako da omogući ravnotežu između rasta turizma i potreba za očuvanjem resursne osnove turizma.

Razvoj cikloturizma je u svom razvojnom procesu dostigao razinu da vrlo brzo može postati jedan od vodećih turističkih proizvoda i ima važnu ulogu u strateškom razvoju novog koncepta turizma Istarske županije. Projekt se izvrsno nadopunjava na ostalu turističku ponudu regije i susjednih destinacija, male smještajne objekte, a također i gourment-segment turizma.

Razvoju cikloturističke ponude u području Istarske županije prišlo se holistički, odnosno, uz samo stvaranje infrastrukturnih preduvjeta, nužno je uključiti i jačanje ljudskih kapaciteta koji će sudjelovati u takvom obliku turističke ponude. Došli smo do točke u kojoj je potrebno učiniti nove korake kako bismo podigli kvalitetu. Potreba za bike-vodičima pojavila se zbog nužnosti kvalitetnih pratnji gostiju, u jednoj velikoj mjeri i radi toga što će to davati značajan pečat cijeloj Istarskoj županiji kao destinaciji.

MarC_35093Enver Šabanović,  član BK “Fažana” prošao je tečaj kojega je tijekom rujna organizirala IRTA (Istarska razvojna agencija) i tako je dobio potrebna znanja, a licencu mu izdaje Hrvatski biciklistički savez. Polaznici su osposobljeni  pratiti biciklističke goste na organiziranim turama ili u sklopu posebnih paket-aranžmana, a mogli bi biti angažirani i kao bike-rangeri. Ideja je također da se tim vodičima daje prednost u cikloturističkim angažmanima na razini županije, upravo zbog njihovih specifičnih znanja i vještina.

Vodiči u cikloturizmu su izrazito važna karika u tom lancu jer će upravo oni biti u direktnom kontaktu s turistima te stoga moraju biti adekvatno osposobljeni za vođenje i animiranje cikloturista. Dio specifičnih znanja dobiti će kroz druge ciljane edukacije na temu interpretacije prirodne i kulturne baštine Istarske županije. Uz dobru fizičku pripremljenost vješti su u vožnji, znaju pružiti prvu pomoć i jednostavniji servis bicikla na terenu. Od njih se zahtjeva i aktivno znanje jednog stranog jezika, dobro poznavanje terena za vožnju, posebice postojećih bike-staza i znamenitosti.

Rezervacija Izleta